RINOL SPRAY SYSTEM

RINOL SPRAY SYSTEM е иновативен систем кој преку распраскување може да се нанесе на веќе постоечки подлоги и може да биде употребуван за да прекрие и декорира хоризонтални и вертикални бетонски површини, гипс, цемент, ѕидови од цигли, суви ѕидови, сув малтер, цементни цигли и сл. Може да се постави на патеки, тротоари, отворени градини, дворови, рампи, скалила, краеви на базени, за лајсни на ѕидови, ѕидни облоги, бетонски облоги, гипс, како и за доработување и подообрување на веќе постоечки структури. Карактеристичен е по својата цврстина, како и по својата нелизгавост, декориран е и боен со безвременски бои со долготрајна отпорност на абразија, хлор, соли, маснотии, масла, разни течности како и атмосферски влијанија.
Се одржува преку миење со чиста вода под притисок и неутрално средство за чистење по потреба. Истиот може да се нанесе во слој од 5 до 15 mm дебелина.

ГАЛЕРИЈА