8 RINOL системи
одлично решение за сите проектански барања

Најголемата механичка оптеретеност и нивелирање, долговечност и висока отпорност на хемикалии со истовремено лесно одржување- тоа се само некои од барањата кои денска се бараат од индустериските подови. Ринол повеќеслојнте подни системи одлично ги исполнуваат тие високи барања на база на реактивна смола. Ринол групата со повеќе од 40 години искуство во развојот, производството и примената на подните системи на база на лиени смоли, водечка е на европските пазари од подрачјето на индустриски подови и подни облоги. Кај изградба на нови подни површини, кај прилагодување на веќе постоечки подови променети поради барањата за користење или во случај на санација, нашите подни системи на база на лиени смоли се компетентни за оптеретување и осигурување на високите хигиенски и сигурносни стандарди. По посебни барања спојот помеѓу под и ѕид може да се изведе во облик на жлеб, така што значително би се олеснило чистењето на подот о би се смалиле трошоците за одржување. За целокупната конструкција постојат разни интернационални атести кои по потреба со задоволство би ви ги дале на располагање.

Ринол системите се :

Механички оптеретливи
Отпорни на хемикалии
Без фуга
Со затворени пори
Водоотпорни
Не се лизгаат
Многубојни
Лесно се чистат
Месно се поправаат

Докажана сигурност за вас. Нашите системи на подни облоги се резултат на повеќе децениско искуство и константна работа на полето на развој во нашите лабаратории. Тие, за ваша сигурност континуирано се испитуваат од страна на независнистручњаци и освен тоа ги поседуваат сите битни меѓународни атести и сертификати (DIN EN JSO 9001).