RINOL ROCKWALL

RINOL ROCKWALL е лесен материјал за обложување на надворешни и внатрешни фасади. Дизајниран е така што симулира карпа, камен, плоча и останати природни површини. Содржи цемент, полимер, лесни агрегати и специјални адитиви. Одлично одговара на бетон, цигли, дрво или гипс картон со дебелина од 8 до 10 cm. RINOL ROCKWALL лесно може да се длаби, штампа или да се обликува со други методи во зависнот од ефектот што треба да се помогне.
Предности: лесен за употреба, лесен, слоеви од 8 до 10 cm, отпорен на вода, може да се користи како за внатрешни така и за надворешни простори, економичен и долготраен, атрактивна декоративна обработка, појачан со влакна, широка палета на бои, на него не влијаат временските услови, смрзнувања и оттопувања, применлив во приморските области.

ГАЛЕРИЈА