RINOL DECOWALL

RINOL Д.О.О во процесот на истражување и произведување на штампан бетон со класична дебелина и мал пресек, прскани и подови третирани со киселини, го подговти и RINOL DECOWALL системот кој е штампана вертикална покривка. Овој производ е непропустлив малтер, достапен во разни бои, со одлична прилепливост за заштитна покривка на надворешни и внатрешни ѕидови.
Директно се поставува на гипс, бетонски блокови или суви ѕидови и потоа се штампа, се со цел да се добие совршена имитација на камен, цигла, дрво, карпи и сл. Се состои од пластичен материјал наречен DECOWALL, кој е заштитен со безбоен премаз DECOTIN. Може да биде со мазна завршна обработка, релјефен, ролован или штампан.

ГАЛЕРИЈА