RINOL CHROMOSTONE

RINOL CHROMOSTONE од изложените агрегати, е архитектонски под со изглед на испран камен, многу атрактивен кој го надополнува и му дава личен печат на вашиот отворен простор низ различни бои и цртежи. Идеален е за базени, улици, шеталиша, јавни паркови, забавни паркови, паркинзи и сл. Со користење на природен камен во различни димензии може да се постигнат архитектонски и хроматски ефекти, задржувајќи ја рамнотежата со животната средина.
RINOL CHROMOSTONE е производ базиран на специјална мешавина на прилагодливи влакна, пигменти, адитиви за резистирање и вградување, кои во комбинација со цемент и агрегат од различни бои, облици и димензии, создаваат маса која се нанесува со дебелина од 2 до 5цм на свеж или на сув бетон.

ГАЛЕРИЈА