RINOL ACID STAIN

RINOL ACID STAIN е смеса добиена од метални соли и кеселини од различно потекло, а се нанесува на бетонски подови, на самонивелирачки материјали на цементна база и сл. Уникатната површина се добива по пат на хемиска реакција која предизвикува боење на кристалните соли кои ги пополнуваат микро порите во бетонскиот поден систем и трајно ги бојат. Може да се изведат визуелни ефекти кои личат на различни мермерни структури и природни камења, како и стар антички изглед.
Овој производ може да се најде во 14 стандардни бои со чијашто комбинација може да се добијат голем број нијанси. Киселините може да создадат различни бои доколку се користат на различни бетони, затоа се препорачува да се направи пробен тест. Може да се користи на RINOL MICRO TOPIING, RINOL DECOSTONE (“штампан бетон”), како и на RINOL OVERLAY SYSTEM, со што би се постигнале различни нијанси на бои.

ГАЛЕРИЈА