RINOL - Duralit

DURALIT – природно решение за индустриски подови

Хомогениот саморазливен магнезитен систем од природен материјал се применува на бетонски или слични подлоги, на дебелина од 15 – 20 mm. Педесетгодишниот развиток е обележан со иновативно истражување кое дава сигурност дека DURALIT ги исполнува високите производствени барања на 21 век. Најновите иновации содржат зголемена отпорност на влага, како и имплементирање на системите Heavy – Duty и Superflat. Понатамошните иновации се фокусираат на воведување на нов магнезитен поден систем на база на епоксид, Styrofloor, кој дополнително ја зголемува отпорноста на влага, поседува изедначена боја на површината, а со тоа ја зголемува палетата на бои од овој вид поден систем. DURALIT претставува член на RINOL групата. Современата технологија овозможува секојдневно инсталација и до 700м2. DURALIT е достапен во 7 бои.

ТРИ DURALIT СИСТЕМИ – ТОЧНО ДА ОДГОВАРААТ СО ВАШИТЕ ПОТРЕБИ

Технички податоци

висока отпорност на абење и удари
механички високо еластични
отпорни на температура
отпорни на растворувачи, бензин и нафта
не испуштаат штетни материи
електроспроведлив
не е запаллив, 100% неоргански
недноставно чистење и одржување
долготраен и цврст

Основни својства

DURALIT

Стандард HEAVY DUTY SUPERFLAT
Јакост на притисок DIN EN 196/ASTM C 109 55-65 N/mm2 80-90 N/mm2 80-90 N/mm2
Јакост на виткање DIN EN 196/ASTM C 190 12-14 N/mm2 16-21 N/mm2 16-21 N/mm2
Тврда површина DIN EN 13813 80-100N/mm2 200-220 N/mm 200-220 N/mm2
Отпор во заземјување DIN 51953/DIN EN 1081 < 106 Ω < 106 Ω < 106 Ω

DURALIT СТАНДАРД (проверен на милиони квадратни метри)

Подрачја со лесни и средни механички оптеретувања
Автомобилска индустрија и механички инженеринг
Продавници за мебел и шопинг центри
Работилници
Индустрија за апарати и електроиндустрија
Преработка на пластика
Магацини и архиви
Печатници

DURALIT HEAVY – DUTY

(за изразито тврди индустриски подови и тешки оптеретувања)
Тешка индустрија
Челичарница
Штампарска индустрија

DURALIT SUPERFLAT

(посебно прикладен за постигнување голема рамност согласно со DIN 15185-1)
Области со екстремни барања за рамност и поголемо механичко оптеретување
Складишта со внатрешен транспорт
Простории за складирање – архиви
Филмско и ТВ студио